Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Η ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

   Η ανταλλακτική οικονομία είναι μία από τις κύριες μορφές μη χρηματικής ή εναλλακτικής οικονομικής δραστηριότητας. Είναι ανταλλαγή αγ...

Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 2017

BITCOIN 2  Για να καταλάβει κανείς την λειτουργία ενός κρυπτονομίσματος όπως το bitcoin πρέπει να καταλάβει πρώτα την λειτουργία του κανονικού νομίσματος. Εδώ ως νόμισμα νοείται οποιοδήποτε φυσικό προϊόν που έχει χρησιμοποηθεί ως ανταλλακτικό μέσο. Για το λογιστικό χρήμα θα γίνει μία ειδική μικρή αναφορά παρακάτω. Ένα νόμισμα πρέπει να:
Α) Να μην μπορεί να παράγεται εύκολα και να μην υπάρχουν μεγάλες ποσότητες.
Β) Να μην παραχαράσσεται/χαλκεύεται/νοθεύεται-δηλαδή να μην παράγονται αντίγραφα που να μην ξεχωρίζουν
Γ) Να μην καταστρέφεται/φθείρεται/αλλοιώνεται
Δ) Να μεταφέρεται εύκολα
Ε) Να είναι εύκολα αναγνωρίσιμο
Ζ) Να είναι γενικά αποδεκτό
Η) Να είναι εύκολα υποδιαιρέσιμο
Θ) Να είναι απόλυτα σαφής και ακριβής η αξία ανά μονάδα.
Ι) Η παραγωγή του να είναι ανάλογη των αναγκών της οικονομίας.

  Ιστορικά, σε σχετικά φυσιολογικές καταστάσεις και μέχρι την εφεύρεση του νομίσματος σε μορφή μεταλλικού κέρματος τον 7ο αιώνα πΧ, τα τρία κύρια νομίσματα ήταν ο χρυσός, το ασήμι και το αλάτι. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, το αλάτι ήταν πολλές φορές εξ’ ίσου πολύτιμο με τον χρυσό και δημοφιλής τρόπος για την συλλογή φόρων. Σπανιότερα έχουν χρησιμοποιηθεί άλλα πράγματα ως νόμισμα με βάση τις ιδιαιτερότητες της τοπικής οικονομίας ή γεωγραφίας λχ τα πρόβατα στην ορεινή Κρήτη όπου η γη, όπως και άλλα πράγματα, εκοστολογείτο σε πρόβατα και ανταλλάσσετο με πρόβατα τα οποία μπορούσαν εν συνεχεία να ανταλλαχθούν γιά άλλα αγαθά. Σε ιδιαίτερα άσχημες καταστάσεις έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορα ασυνήθιστα πράγματα. Είναι λχ γνωστό ότι στις φυλακές, αλλά και στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκεντρώσεως, το νόμισμα είναι τα τσιγάρα. Υπάρχουν ενδείξεις και γιά άλλα συστήματα πληρωμών από το παρελθόν, πολύ πιό προχωρημένων από το αλάτι και τον χρυσό αλλά δεν είναι εύκολο να επιβεβαιωθούν. Λχ στην άνω παλαιολιθική τα κελύφη οστράκων πρέπει να εχρησιμοποιούντο εκτεταμμένα ως κοσμήματα άρα, δεδομένης της σχέσεως νομίσματος-κοσμήματος, μπορούμε να έχουμε βάσιμες υποψίες ότι τα όστρακα είχαν και νομισματική χρήση. Λειτουργία και νομίσματος (μάλλον ένα είδος μεταβιβάσιμων συμβολαίων/τιμολογίων) πρέπει να είχαν κάποια περίεργoi κούφιoι, σφαιρικοί, πήλινοι ¨φάκελλοι¨ από την Μεσοποταμία με πήλινες μάρκες σφραγισμένες μέσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου